วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

ทำไมโลกถึงร้อน ( Why is world warming? )

การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรื่อนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า "Green House Effect" ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื่อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนั้นมนุษย์เรายังได้เพิ่มก๊าซกลุ่มไนตรัสออกไซด์ และคลอโรฟลูโรคาร์บอน ( CFC) เข้าไปอีกด้วย พร้อมๆกับการที่เราตัดและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งอำนวยให้แก่มนุษย์ ทำให้กลไกในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพลง และในที่สุดสิ่งต่างๆ ที่เราได้กระทำต่อโลกได้หวนกลับมาสู่เราในลักษณะของภาวะโลกร้อน และเป็นปรากฎการในระดับที่พิเศษ คือโลกร้อนสุดขั่ว ฉะนั้นโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นเป็นผลจากการใช้พลังงานที่มากมายแล้วปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมหาศาลที่ห่อหุ้มโลกในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น